Markkinatutkimusala huomattavassa kasvussa -myös tästä vuodesta ennakoidaan nousujohteista

10.04.2022

Alan liikevaihto kasvanut huomattavasti vuosikymmenen alussa. Neljäsosa tutkimuspalvelujen ostopäättäjistä ennakoi hankintojen kasvavan myös tämän vuoden aikana.

Suomen Markkinatutkimusliiton vuosittain toteuttama tutkimus alan palvelujen ostoaikeista kertoo, että dataan sekä tutkimukseen pohjautuvilla päätöksillä on kysyntää myös koronaviruksen aiheuttaman muutoksen jälkeen.

Liitto toteutti tutkimuksen 23.2.–22.3. välisenä aikana Norstat Finlandin haastateltua yhteensä 331 alan palveluiden ostopäättäjää ja käyttäjää. Kaikkiaan vastaajista 19% ennakoi työnantajansa tutkimuspanostusten kasvavan vuoden 2022 aikana, kun vain 7% povasi niihin laskua.

Varsinaisessa päättävässä asemassa olevat suhtautuivat hankintoihin alan kannalta kaikkein positiivisimmin ja heistä 24% ennakoi kasvua hankintoihin.

”On ilahduttavaa huomata kuinka vahvasti yhä useammat suomalaisyritykset ovat ottaneet markkinatutkimuksen ja datan käytön strategioidensa ytimeen. Huomionarvoista on myös aiempaa monipuolisempi menetelmien hyödyntäminen sekä myös ulkomaiden markkinoihin suuntautuvan tutkimuksen kasvu. Tutkimuspalveluiden käyttäjät ymmärtävät tutkitun tiedon merkityksen kansainvälistymisen tukena ja vastaavasti alan yritykset pystyvät palvelemaan niitä erittäin monipuolisesti kotimaastakin käsin.” - kertoo Janne Auma-aho, Suomen Markkinatutkimusliiton puheenjohtaja.

Kaiken kaikkiaan markkinatutkimusalalla menee tällä hetkellä mainiosti.

Liittoon kuuluvien yritysten liikevaihdon seuranta kertoo, että ala on kasvanut jopa 20% vuosikymmenen alussa. Koronaviruksen aiheuttaneen alkushokin jälkeen alan palveluiden kysyntä on kasvanut jopa historiallisen vahvasti.  Vuosien 2020 ja 21 välillä Markkinatutkimusliiton jäsenyritysten liikevaihto kasvoi 12,6%.

Tiedon tuottamisen markkinan on arvioitu olevan Suomessa vuositasolla noin 100 miljoonan euron toimiala, kun huomioidaan perinteisen markkinatutkimuksen lisäksi yleistyneet data-analytiikan ratkaisut. Globaalisti markkinatutkimuksen kattojärjestö ESOMAR arvioi tiedon tuottamisen toimialan jakautuvan yhtä suuriin osuuksiin markkinatutkimuksen ja analytiikan välillä.

”Kaiken kaikkiaan datan hyödyntämisen yleistyminen vaikuttaa lisäävän molempien puolien kysyntää. Toisin kuin pessimistisimmät povailivat 5-10 vuotta sitten, analytiikan ratkaisut eivät ole korvaamassa markkinatutkimusta vaan nostavat esille uusia tiedon tarpeita ja tuovat eri sidosryhmiä laajemmin tutkitun tiedon pariin.”

______________________________________________________________________

Suomen Markkinatutkimusliitto järjestää vuosikymmenen ensimmäisen varsinaisen Markkinatutkimuspäivän Bottan juhlasalissa tiistaina 7.6 klo 13 alkaen.

Seminaarin aiheena on ajankohtaisesti pelon vaikutukset kuluttajien ja markkinoiden käyttäytymiseen. Puheenvuoroissa käsitellään, kuinka pelon tunnetta voi hallita tutkimuksen ja asiakasymmärryksen tarjoamilla keinoilla.

Lisätietoa:

Janne Auma-aho, SMTL puheenjohtaja sekä Country Manager, Bilendi Oy

j.auma-aho@bilendi.com

Jukka Rastas, Suomen ESOMAR edustaja

jukka.rastas@reps.esomar.org

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

05.05.2022Markkinatutkimuspäivä 7.6.2022 TILAISUUS SIIRTYY SYKSYYN
10.04.2022Markkinatutkimusala huomattavassa kasvussa -myös tästä vuodesta ennakoidaan nousujohteista
08.02.2022Janne Auma-aho liiton uusi puheenjohtaja 2022
02.11.2021Mihin menet markkinatutkimus webinaarin tallenne ja materiaalit
26.09.2021Markkinatutkimuksen liikevaihto jatkaa kasvua
24.02.2021Markkinatutkimuksen liikevaihto nousi 2020
13.01.2021Jukka Rastas liiton uusi puheenjohtaja 2021
24.09.2020Soittorobottien yleistyminen hämmentää kuluttajia
20.08.2020Markkinatutkimuspäivää ei järjestetä 2020
01.03.2020Markkinatutkimuspäivä 7.5.2020

Siirry arkistoon »