Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Jäsenyritykset v. 2017

Markkinatutkimusliiton ISO 20252-sertifioidut jäsenet

Yhteistyökumppanimme:

Finnpanel Oy

Innolink Research (sertifiointityö alkamassa, uusi jäsen)

Inspirans Oy

Kuulas Helsinki (sertifiointityö alkanut syksyllä 2015)

Norstat Finland Oy 

Otantatutkimus Oy

Oy Palvelu Plus - Service Plus Ltd

Taloustutkimus Oy

Tietoykkönen Oy

TNS Gallup Oy

ESOMAR 

Efamro

Global Research Business Network GRBN

Mainostajien Liitto

Suomen Markkinointiliitto

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL

Suomen Markkinointitutkimusseura SMTS

Liiton toiminnasta vastaa vuosittain vaihtuva johtokunta. Vuonna 2017 johtokuntaan kuuluvat:

Puheenjohtaja

Jukka Rastas
Palvelu Plus Oy
jukka.rastas(at)palveluplus.fi

Johtokuntajäsenet:

Antti Suomela
Norstat Finland Oy
antti.suomela(at)norstat.fi


Jari Pajunen
Taloustutkimus Oy
jari.pajunen@taloustutkimus.fi

Liiton sihteerinä toimii:
Anu-Riikka Aalto
toimisto(at)markkinatutkimusliitto.fi