Markkinatutkimusalan itsesäätely käynnistettiin Suomessa vuonna 2014 Markkinatutkimusliiton toimesta

Markkinatutkimusliitto SMTL aloitti vuonna 2014 yhdessä yhteistyökumppaniensa Suomen Markkinointitutkimusseuran ja Mainostajien Liiton kanssa itsesäätelytoiminnan markkinatutkimusalalla kitkeäkseen alalta epäterveitä toimintatapoja. TEN:in toiminta lakkautettiin vuonna 2020.

Tietosuojan osalta kysymykset ohjautuvat jatkossa tietosuojavaltuutetun toimistoon. Myös TEN:in silloisen eettisen asiamiehen näkemyksen mukaan TEN vastasi luontevasti siihen kysyntään, mitä tutkimusalalla kohdattiintoiminnan perustamisen alkuvuosina. Maailma on kuitenkin muuttunut ja yhteydenotot eettiseen asiamieheen vähenivät viime vuosina. Myös GDPR on antanut vastauksia tietosuojatulkintaan. Tänä päivänä huoli kohdistuu enemmän netissä kerätyn tiedon hyödyntämiseen ja analytiikan mahdollisuuksiin.

Markkinatutkimusten avulla kerätään paljon tärkeää tietoa yritysten, kuntien ja viranomaisten toiminnan kehittämistä varten. Sekä yhteiskunnalle että talouselämälle on tärkeää, että kansalaiset ja kuluttajat osallistuvat aktiivisesti markkinatutkimuksiin ja saavat näin äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Halukkuus osallistua edellyttää luottamusta tutkimuksen tekijöihin.

Miksi TEN perustettiin Suomeen vuonna 2014?

Markkinatutkimusliitto SMTL perusti yhdessä yhteistyökumppaniensa Suomen Markkinointitutkimusseuran ja Mainostajien Liiton kanssa Markkinatutkimusalan eettisen neuvoston TEN:in ja sen yhteydessä toimivan eettisen asiamiehen valvomaan alan nopeasti muuttuvaa toimintaa. Mukana toiminnassa oli myös tieteellinen asiantuntija Aalto Yliopistosta.

TEN:in perustajajäsenet kantoivat huolta markkinatutkimusalalla esiintyvistä epäasiallisista toimintatavoista, kuten telemarkkinoinnin ja markkinatutkimuksen sekoittumisesta.

Kansallisen itsesäätelyjärjestelmän avulla sekä kuluttajat että yritykset pystyivät nostamaan esille epäasialliseksi kokemaansa tutkimustoimintaa. Ensisijaisesti palaute tulee edelleen jättää suoraan siihen yritykseen, jonka toiminnassa on havaittu huomautettavaa.

Itsesäätelyjärjestelmä oli myös osa alan kansainvälistä yhteistoimintaa, ja vastaavia järjestelmiä on viime vuosina rakennettu useimpiin Euroopan maihin.

"Aiomme karsia kuluttajille epäedullista ja epäasiallista toimintaa markkinoilta tiukemmin ottein", totesi Markkinatutkimusliiton silloinen puheenjohtaja Juha Aalto vuonna2014. "Yksi väline tähän on alkamassa oleva itsesäätelyjärjestelmä, jolle olemme tunnistaneet selkeän tarpeen meille tulleiden yhteydenottojen perusteella".