Taloustutkimus

Laatustandardit auttavat parempaan laatuun markkinatutkimusalalla!

Laatujärjestelmä on ollut tärkeä osa Taloustutkimus Oy:n toimintaa jo pitkään. Saimme oman laatujärjestelmämme sertifioitua ISO 9001 mukaisesti jo vuonna 1994. Seuraava suurempi parannus oli vuosituhannen vaihteessa, jolloin laatustandardimme uudistui merkittävästi painottuen aikaisempaa enemmän jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Kolmas tärkeä askel tapahtui vuoden 2010 alussa, jolloin laatujärjestelmämme ja koko toimintamme täytti kansainvälisen markkinatutkimustoimiala-standardin ISO 20252 mukaiset vaatimukset.

Toimialan laatustandardi tuo yhdenmukaisuutta markkinointi- ja mielipidetutkimusten tekoon ja tulosten raportointiin määrittelemällä suuren joukon tekijöitä, joita noudattamalla ja kehittämällä voidaan taata laadukas ja luotettava markkinatutkimuksen validiteetti, reliabiliteetti sekä lopputulos. Myös markkinatutkimuspalvelun ostajan asemaa turvataan aikaisempaa paremmin. ISO 20252 kattaa kaikki vaiheet ensimmäisestä kontaktista asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tulosten esittämiseen asiakkaalle asti. Tavoitteena on myös se, että ISO 20252 tavallaan auktorisoisi ammattimaisen tutkimustoiminnan tai ainakin jakaisi yritykset kahteen eri kategoriaan: ammattimaiset toimijat ja muut yritykset.

 

Laatujärjestelmä ei välttämättä lisää byrokratiaa

Eräät arvostelevat laatujärjestelmän mukaista toimintaa turhan byrokratian lisääntymisellä ja lisävaivalla. Eräissä tilanteissa kritiikki voi olla osin paikallaan - varsinkin alalla pitkään toimineen henkilön näkökulmasta, mutta uudelle työntekijälle laatujärjestelmä tarjoaa hyvän ohjeistuksen siitä, miten meillä on mahdollista toteuttaa markkinatutkimus laadukkaasti, kustannustehokkaasti, aikataulussa ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.  Ja usein olen lohdutukseksi todennut, että yleensä aina laadukkaan tuotteen tekeminen saattaa olla työläämpää kuin huonolaatuisen tuotteen.

 

Laatujärjestelmän mukaan toimiminen vaatii kurinalaisuutta

Jim Collins Hyvästä paras -kirjassaan käsittelee tätä asiaa, hänen näkökulmansa perustuu kurinalaisuuden yrityskulttuuriin: "Eräät yritykset, jotka ovat alun perin palkanneet vääriä ihmisiä, paikkaavat osaamattomuuttaan ja kurinalaisuuden puutettaan byrokraattisella yrityskulttuurilla. Jos yrityksessä on oikeat ihmiset, tylsistävää byrokratiaa ei tarvita. Kurinalaisuuden kulttuuri on kaksijakoinen. Se vaatii yhtäältä noudattamaan johdonmukaista järjestelmää, mutta toisaalta se antaa ihmisten toimia järjestelmän puitteissa vapaasti ja vastuullisesti."

Alan ulkopuolella markkinatutkimusalaa pidetään usein tylsänä ja harmaana, siitä puuttuu mainos- ja media-alaan usein liitetty mediaseksikkyys ja trendikkyys.  Jim Collins onneksi toteaa: "Hyvistä parhaiksi kehittyneet yritykset vaikuttavat ulkopäin tarkasteltuina ikäviltä ja latteilta, mutta tarkemmin katsottuna ne ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat äärettömät uutteria ja työlleen omistautuvia." Tässä Jim on oikeassa, meilläkin talo täynnä ahkeria, aikaansaavia ja osaavia huippuammattilaisia. Laatujärjestelmä antaa heille puitteet tehdä helposti huippulaatua ja vieläpä joka kerralla.

 

ISO 20252 mukaisen toiminnan etuja ei vielä tunneta

Jotta hyötyisimme myös taloudellisesti ISO 20252 mukaisesta toiminnasta, on tutkimusten ostajien ja hyödyntäjien tiedettävä, miksi on syytä asioida standardin mukaan toimivien yritysten kanssa.  Tällä hetkellä valitettavasti suuri osa markkinatutkimusten tilaajista ei vielä tunne asiaa. Tästä syystä Markkinatutkimusliitolla riittää työsarkaa asian edistämisessä, samoin jäsenyrityksissä. Kaikkeen viestintään pitäisi ottaa mukaan maininta markkinatutkimusalan laatustandardin mukaisen toiminnan eduista tutkimuksen ostajille ja hyödyntäjille.

Toivomme myös, että yritykset ja julkinen sektori ymmärtävät sertifioidun laatujärjestelmän edut ja tästä syystä toimittajaa valittaessa olisi hyvä edellyttää sertifioitua laatujärjestelmää tai tarjousvertailussa vähintäänkin antaa siitä lisäpisteitä.

 

Kari Niklander

laatupäällikkö, tutkimusjohtaja

Taloustutkimus Oy