Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Laatupäivä 2013

Päivän kansainvälinen asiantuntija Debrah Harding MRS:stä

SMTL:n jäsenyritysten edustajat syventyneinä uuteen ISO-standardin versioon

Tutkimusyritysten edustajia kuulemassa sertifioinnin hyödyistä

PalveluPlussasta Saija Kukkonen ja Jukka Rastas sekä Inspectan asiantuntijatiimi Paula Hanén, Tuulikki Lammi ja Paula Mikkonen

Tutkimuksen ostajia iltapäivän tilaisuudessa

Tutkimuksen ostajia iltapäivän tilaisuudessa. Keskellä Efamron president Andrew Cannon, joka toimi tilaisuuden puheenjohtajana.