Hyödyt

Mitä hyötyä sertifioinnista?

Kun tutkimusyritys on kehittänyt toimintansa vastaamaan ISO 20252 laatustandardin asettamia vaatimuksia, sertifiointi takaa asiakkaille
luotettavat tutkimukset paremman päätöksenteon pohjaksi sekä varmistaa eettisesti kestävän toiminnan kaikkia osapuolia kohtaan.

Sertifioitu tutkimustoiminta takaa tutkimusten toimeksiantajille seuraavat hyödyt:

  • varmuuden tutkimusten laadusta ja luotettavuudesta
  • laadukkaat tutkimusprosessit, jotka varmistavat tutkimusten luotettavuuden paremman päätöksenteon pohjaksi
  • eettisesti kestävän toiminnan tutkimuksen kaikkia osapuolia kohtaan
  • helpommin yhteismitallisia tutkimuksia eri markkinoiden välillä
  • tutkimusten läpinäkyvyyden