Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Hyödyt

Mitä hyötyä sertifioinnista on?

 

Kun tutkimusyritys on kehittänyt toimintansa vastaamaan ISO 20252 laatustandardin asettamia vaatimuksia, sertifiointi takaa asiakkaille luotettavat tutkimukset paremman päätöksenteon pohjaksi sekä varmistaa eettisesti kestävän toiminnan kaikkia osapuolia kohtaan.

 Sertifioitu tutkimustoiminta takaa tutkimusten toimeksiantajille seuraavat hyödyt:

· varmuuden tutkimusten laadusta ja luotettavuudesta

· laadukkaat tutkimusprosessit, jotka varmistavat tutkimusten luotettavuuden paremman päätöksenteon pohjaksi

· eettisesti kestävän toiminnan tutkimuksen kaikkia osapuolia kohtaan

· helpommin yhteismitallisia tutkimuksia eri markkinoiden välillä

· tutkimusten läpinäkyvyyden