ISO 20252 Laatusertifiointi

Markkinatutkimussertifiointi nostaa tutkimusten laatua – sekä kuluttajat että tutkimuksen tilaajat hyötyvät

Markkinatutkimusliitto SMTL r.y:n Suomeen lanseeraaman kansainvälisen ISO 20252 laatustandardin tavoitteena on ollut nostaa markkinatutkimusten laatua ja parantaa markkinatutkimusyritysten työskentelyprosesseja. Laatusertifioidut tutkimusyritykset takaavat, että markkinatutkimukset toteutetaan eettisesti oikein ja että vastaajien oikeuksia kunnioitetaan.

Kolmasosalle kuluttajista myyty markkinatutkimuksen varjolla

Markkinatutkimusliitto on lanseerannut kansainvälisen ISO laatustandardin 20252, joka määrittelee markkinatutkimuspalveluiden tuottamisen vaatimustason, yleiset työskentelyprosessit ja eettiset säännöt.

Tähän asti markkinatutkimusten vastaajat eivät ole pystyneet valvomaan miten heidän vastauksiaan on hyödynnetty. Tutkimustoimisto IROResearch Oy:n maaliskuussa 2011 toteuttaman tutkimuksen mukaan 92 % suomalaisista pitää tärkeänä, että heidän tutkimuksissa antamansa vastaukset ja heidän henkilöllisyytensä pysyvät luottamuksellisina. Kuitenkin kolmasosalle vastaajista (35 %) on joskus yritetty markkinatutkimuksen varjolla myydä jotakin. Myös kyselyjen pituus sekä toistuvat ja huonosti laaditut kysymykset ärsyttävät kuluttajia.

Tulosten perusteella Markkinatutkimusliiton laatuprojektille ja tätä kautta kuluttajan anonymiteetin suojaamiselle on suoranainen tilaus suomalaisten kuluttajien joukossa. Myös ammattitaitoisille tutkimuskysymysten laatijoille riittää tarvetta.

Uutta laatustandardia noudattavat markkinatutkimusyritykset takaavat eettisesti kestävän toiminnan sekä vastaajia että toimeksiantajia kohtaan.

Sertifioidut prosessit yritysten paremman päätöksenteon pohjaksi

Uusi laatustandardi kiinnostaa myös tutkimusten toimeksiantajia.
Sertifioidut prosessit takaavat tutkimusten luotettavuuden ja tarjoavat yrityksille parempaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Yhdenmukainen laatutaso helpottaa niin ikään yritysten liiketoiminnan kehittämistä kansainvälisten ja alueellisten markkinoiden välillä ja yhdenmukaistaa mittaukset eri maissa.

”Käyttämällä sertifioitua tutkimusyritystä asiakas saa korkealuokkaista tutkimusosaamista. Sertifioitu yritys on laadun tae”, sanoi Markkinatutkimusliiton silloinen puheenjohtaja Markku Martikainen.

Laatustandardi ottaa kantaa tutkimusprojektin johtamiseen, toteutuksen hallintaan, tietojen keräämiseen ja käsittelyyn sekä raportointiin.

Markkinatutkimusliitto SMTL r.y. on tutkimusalan johtavien yritysten etujärjestö, joka edistää laadukasta mielipide- ja markkinatutkimustoimintaa maassamme. Markkinatutkimusliitto edesauttaa jäsenten välistä yhteistyötä, kehittää alalla toimivien ammatillisia valmiuksia, hoitaa alan suhteita viranomaisiin ja järjestöihin sekä edistää alan työnantajakuvaa.

Liiton jäsenyys edellyttää kaikilta varsinaisilta jäseniltä, että ne sitoutuvat toimimaan ISO 20252 laatustandardin mukaisesti ja edellyttävät myös alihankkijoiltaan tämän standardin noudattamista.

Lisätietoja:

SMTL ry puheenjohtaja
Jukka Rastas

jukka.rasta@palveluplus.fi