Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

FAMRA In English

The 10 member companies of Finnish Association of Marketing Research Agencies (FAMRA) have a strong commitment to quality and professional market research. FAMRA supports it's members in their pursuit to produce reliable research work and sound results. The reliability, professional skills and quality of work are manifested by the high esteem shown by the clients.

All the member companies of FAMRA have committed to obtain an ISO 20252 Quality Certification.

In case you would like more information about FAMRA please contact us using the Contact page. In case you are interested in contacting the member companies, links can be found on the Members-page.