Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Markkinatutkimusliitto SMTL on jäsenenä tutkimusyrityksiä edustavassa eurooppalaisessa organisaatiossa Efamrossa (European Federation of Market Research Organisations). Efamroon kuuluu tutkimualan toimialajärjestöjä 16 Euroopan maasta. Edustajanamme Efamrossa toimii Andrew Cannon, joka on valittu Efamron Presidentiksi uudelle toimikaudelle 2016-2018.

Efamro on osa Global Research Business Networkia (GRBN), jossa se toimii yhteistyössä APRC:n  (Asia Pacific Research Committee) ja ARIA:n (Americas Research Industry Alliance) kanssa. GBRN edustaa yli 3500 tutkimusyritystä ja 37 tutkimusalan liittoa.

Oheisessa infograafissa esitellään tarkemmin GBRN:n toimintaa ja tavoitteita.