Kansainväliset yhteydet

Markkinatutkimusliitto SMTL on jäsenenä tutkimusyrityksiä edustavassa eurooppalaisessa organisaatiossa Efamrossa (European Federation of Market Research Organisations). Efamroon kuuluu tutkimualan toimialajärjestöjä 16 Euroopan maasta. Edustajanamme Efamrossa toimii Andrew Cannon, joka on valittu Efamron Presidentiksi uudelle toimikaudelle 2016-2018.

Efamro on osa Global Research Business Networkia (GRBN), jossa se toimii yhteistyössä APRC:n (Asia Pacific Research Committee) ja ARIA:n (Americas Research Industry Alliance) kanssa. GBRN edustaa yli 3500 tutkimusyritystä ja 37 tutkimusalan liittoa.

Oheisessa infograafissa esitellään tarkemmin GBRN:n toimintaa ja tavoitteita.