Kansainväliset yhteydet

Markkinatutkimusliitto SMTL oli vuoden 2019 loppuun saakka jäsenenä tutkimusyrityksiä edustavassa eurooppalaisessa organisaatiossa Efamrossa (European Federation of Market Research Organisations). Efamroon kuuluu tutkimualan toimialajärjestöjä 16 Euroopan maasta. Suomen edustaja Efamrossa on ollut Andrew Cannon, joka on toiminut useita vuosia myös Efamron Presidenttinä.

Efamro on osa Global Research Business Networkia (GRBN), jossa se toimii yhteistyössä APRC:n (Asia Pacific Research Committee) ja ARIA:n (Americas Research Industry Alliance) kanssa. GBRN edustaa yli 3500 tutkimusyritystä ja 37 tutkimusalan liittoa.

Oheisessa infograafissa esitellään tarkemmin GBRN:n toimintaa ja tavoitteita.