Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Tietosuoja

Tietosuoja on yksi liiton keskeisistä toiminnoista ja tutkimusyritysten tietosuoja-asioita kehitetään yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Markkinatutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

  • tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen 
  • korkea tietosuoja heidän henkilötiedoilleen  niiden käsittelyssä
  • avoimuus henkilötietojen käsittelyssä (oikeus tietää mihin tietoja käytetään).

Liitossa on laadittu tietosuojakäytänne, jossa kuvataan markkinatutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat ja niiden hoito.