Tietosuoja

Tietosuoja on yksi liiton keskeisistä toiminnoista ja tutkimusyritysten tietosuoja-asioita kehitetään yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Markkinatutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

  • tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen 
  • korkea tietosuoja heidän henkilötiedoilleen  niiden käsittelyssä
  • avoimuus henkilötietojen käsittelyssä (oikeus tietää mihin tietoja käytetään).

Liitossa on laadittu tietosuojakäytänne, jossa kuvataan markkinatutkimuksen kannalta olennaiset tietosuoja-asiat ja niiden hoito.