Säännöt ja laatustandardit auttavat parempaan laatuun markkinatutkimuksilla!

Markkinatutkimusliiton sertifioitu jäsenyritys on takuu laadukkaasta markkinatutkimuksesta. Jäsenyritykset noudattavat Markkinatutkimusalan kansainvälistä ISO 20252 toimialastandardia, joka takaa luotettavat,läpinäkyvät ja eettisesti kestävät tutkimuspalvelut.

Markkinatutkimusliitto SMTL ry:n Suomeen lanseeraaman kansainvälisen ISO 20252 toimialastandardin tavoitteena on nostaa markkinatutkimusten laatua ja parantaa markkinatutkimusyritysten työskentelyprosesseja. Sertifioidut tutkimusyritykset takaavat, että markkinatutkimukset toteutetaan eettisesti oikein ja että vastaajien oikeuksia kunnioitetaan.

Kaikki jäsenyrityksemme toimivat laatujärjestelmän mukaisesti. Lähes kaikki yritykset ovat jo saaneet sertifioinnin ulkopuoliselta riippumattomalta auditoijalta.

Markkinatutkimusta ohjaa Suomessa alan kansainväliset, kansalliset sekä toimialakohtaiset lait sekä säännöt:

  • EU tietosuoja-asetus
  • ICC/ESOMAR Code 2016
  • Tekijänoikeuslaki
  • Henkilötietolaki
  • ISO 20252
  • SMTL ry:n käytännesäännöt

SMTL ry on koostanut yhteen ICC/ESOMARIN Code & Guidelines 2016, alaa ohjaavien sääntöjen keskeisen sisällön ja päähuomiot vuoden 2016 sääntöuudistuksesta. Lue lisää aiheesta täältä.