Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja ESOMARIN (The World Association of Research Professionals) laatimia eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

MTL_kuva.jpg

 

Säännöt ja laatustandardit auttavat parempaan laatuun markkinatutkimusalalla!

Markkinatutkimusliiton sertifioitu jäsenyritys on takuu laadukkaasta markkinatutkimuksesta. Jäsenyritykset noudattavat Markkinatutkimusalan kansainvälistä ISO 202052 toimialastandardia, joka takaa luotettavat,läpinäkyvät ja eettisesti kestävät tutkimuspalvelut.

Markkinatutkimusliitto SMTL ry:n Suomeen lanseeraaman kansainvälisen ISO 20252 toimialastandardin tavoitteena on nostaa markkinatutkimusten laatua ja parantaa markkinatutkimusyritysten työskentelyprosesseja. Sertifioidut tutkimusyritykset takaavat, että markkinatutkimukset toteutetaan eettisesti oikein ja että vastaajien oikeuksia kunnioitetaan. 

Kaikki jäsenyrityksemme toimivat laatujärjestelmän mukaisesti. Lähes kaikki yritykset ovat jo saaneet sertifioinnin ulkopuoliselta riippumattomalta auditoijalta. 

Markkinatutkimusta ohjaa Suomessa alan kansainväliset, kansalliset sekä toimialakohtaiset lait sekä säännöt:

- EU tietosuoja-asetus

- ICC/ESOMAR Code 2016

- Tekijänoikeuslaki

- Henkilötietolaki

- ISO 20252

- SMTL ry:n käytännesäännöt

SMTL ry on koostanut yhteen ICC/ESOMARIN Code & Guidelines 2016, alaa ohjaavien sääntöjen keskeisen sisällön ja päähuomiot vuoden 2016 sääntöuudistuksesta. Lue lisää aiheesta täältä