Markkinatutkimusliitto pähkinänkuoressa

Suomen Markkinatutkimusliitto on markkinatutkimusalan edunvalvoja, jonka jäseninä ovat Suomen johtavat alan yritykset.

Markkinatutkimusliiton jäsenyritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan ICC:n (Kansainvälisen Kauppakamarin) ja Esomarin (The World Association of Research Professionals) laatimia tiukkoja eettisiä toimintasääntöjä, jotka määrittelevät tutkimustoimintaan liittyvät velvollisuudet ja asiakkaan oikeudet.

Liittoon kuuluu 10 jäsenyritystä. Ne ovat asiansa osaavia ja laatuun sitoutuneita tutkimuskumppaneita, joiden tekemien tutkimusten tuloksiin voit luottaa kaikissa tärkeissä päätöksissäsi.

Markkinatutkimusalan itsesäätely käynnistyi vuonna 2014

Markkinatutkimusliitto SMTL on aloittanut yhdessä yhteistyökumppaniensa Suomen Markkinointitutkimusseuran ja Mainostajien Liiton kanssa itsesäätelytoiminnan markkinatutkimusalalla kitkeäkseen alalta epäterveitä toimintatapoja.

Markkinatutkimusten avulla kerätään paljon tärkeää tietoa yritysten, kuntien ja viranomaisten toiminnan kehittämistä varten. Sekä yhteiskunnalle että talouselämälle on tärkeää, että kansalaiset ja kuluttajat osallistuvat aktiivisesti markkinatutkimuksiin ja saavat näin äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Halukkuus osallistua edellyttää luottamusta tutkimuksen tekijöihin.

Markkinatutkimusliitto SMTL on perustanut yhdessä yhteistyökumppaniensa Suomen Markkinointitutkimusseuran ja Mainostajien Liiton kanssa Markkinatutkimusalan eettisen neuvoston TEN:in ja sen yhteydessä toimivan eettisen asiamiehen valvomaan alan nopeasti muuttuvaa toimintaa. Mukana toiminnassa on myös tieteellinen asiantuntija Aalto Yliopistosta.

TEN:in perustajajäsenet ovat kantaneet huolta markkinatutkimusalalla esiintyvistä epäasiallisista toimintatavoista, kuten telemarkkinoinnin ja markkinatutkimuksen sekoittumisesta.

Kansallisen itsesäätelyjärjestelmän avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat nostaa esille epäasialliseksi kokemaansa tutkimustoimintaa. Ensisijaisesti palaute tulee jättää suoraan siihen yritykseen, jonka toiminnassa on havaittu huomautettavaa. Jos tämä ei auta, voi itsesäätelyjärjestelmä tarjota tavan päästä eteenpäin.

Itsesäätelyjärjestelmä on myös osa alan kansainvälistä yhteistoimintaa, ja vastaavia järjestelmiä on viime vuosina rakennettu useimpiin Euroopan maihin.

"Aiomme karsia kuluttajille epäedullista ja epäasiallista toimintaa markkinoilta tiukemmin ottein", toteaa Markkinatutkimusliiton puheenjohtaja Juha Aalto. "Yksi väline tähän on alkamassa oleva itsesäätelyjärjestelmä, jolle olemme tunnistaneet selkeän tarpeen meille tulleiden yhteydenottojen perusteella", Aalto jatkaa. 

Lisätietoja itsesäätelystä Markkinatutkimusalan eettisen neuvoston TEN:in omilla sivuilla www.tenfinland.fi